A Summary of Ja’s Pick Up Lines/Jokes

1.) Para kang tsunami, pa-alis-alis ka pa, lulunurin mo lang pala ako

2.) Para kang sabon, I want you all over my skin

3.) Para kang double sided tape, lahat dumidikit sa iyo

4.) Para kang hold-upper. Ayoko naman ibigay ang puso ko pero wala akong choice.

5.) Rabis ka ba? Kasi nauulol ako sa iyo

6.) Banana peel ka ba? Kasi nahuhulog ako sa iyo

7.) Exercise ka ba? Kasi nanghihina ako sa iyo

8.) Ambulansya ka ba? Kasi kanina pa nagdurugo ang puso ko

9.) Piano yata ako kasi pag hinawakan mo ako, gusto kong kumanta

10.) Sana patay-gutom ka nalang, kasi I want you to hunger for my love

11.) Para kang The Secret, lino-law of attraction mo ako

12.) Para kang malaking kulangot, pag nandyan ka hindi ako makahinga

13.) Para kang eyeglasses, lumiliwanag ang mundo ko kapag nakatingin sa iyo

14.) Para kang sampyanan, I just want to hang out, hang in there, and hang on

15.) Para kang mabahong tae, malayo pa lang ang lakas na ng dating mo

16.) Para kang sad song, umiiyak na ako, nakikinig pa rin ako sa iyo

Other people’s pick up lines:

“Para kang horror movie, papanoorin, pero matatakot at magsisisi.”-Monique (codename for this blog)

Watch out for more Fun Stories.

Check out my other blog categories.

If you like this post, please subscribe to this blog. Ja is also on Twitter and FacebookTumblr, Bloglovin (for blogfor Tumblr). Email Ja at: ageofthediary@gmail.com.